Tag Archives: CUTE

What it really means to be CUTE

There are a few moments when life gives us a chance to become better people. This youth exchange organized by CUTE that took place in Struga from the 6 th to the 15 th of July was one of those chances. What started as a project with usual workshops and a goal as many other […]

Што навистина значи да бидеш CUTE

Постојат неколку моменти кога животот ни дава шанса да станеме подобри личности. Оваа младинска размена, која се случуваше во Струга во периодот 6-15 јули, беше една таква шанса. Тоа што започна само како проект со вообичаени работилници и одредена цел, стана многу повеќе со различно значење за секој од учесниците и направи уште поголем импакт. […]