Tag Archives: Erasmus+

Сега е секогаш вистинското време

ЕСК волонтерство во време на Корона. Интервју со Невин Канзо. Секој период од животот пред нас поставува предизвици со кои мораме да се соочиме. Но не секогаш активноста и движењето значат дека напредуваме и одговараме соодветно на предизвикот. Некогаш треба да застанеме за кратко и размислиме до каде сме и во кој правец сакаме да […]

Now is always the right time

ESC volunteering in time of Corona. Interview with Nevin Kanzo. In every upcoming period, the life itself confront us with challenges that we have to face. Not always, the action and mobility means that we are going forward and respond appropriately to the challenge. Sometimes we have to stop for a certain time and reconsider […]

Запознајте ја Руте – нашата нова практикантka од Португалија

Здраво! Јас сум Руте и доаѓам од Чавес, мал португалски град во близина на границата со Шпанија – детал поради кој го владеам и шпанскиот јазик. Имам 21 година и се преселив во Порто (дом на познатото вино „Вињо до Порто“) пред три години за да дипломирам Комуникациски науки со специјализација во новинарството. За време […]

Запознајте ги нашите нови волонтери од Турција: Денис, Сенем, Eнес и Ерен

Четворица млади и амбициозни волонтери од Турција деновиве го зголемија нашето семејство. Волонтерски Центар Скопје во следните два месеци ќе им биде домаќин на Денис, Сенем, Енес и на Ерен. Тие ќе работат во магазинот „Воисес“, ќе бидат од помош во Дневниот центар за деца од улица во Шуто Оризари, ќе го следат целиот процес […]

First day of school – COVID-19 edition

In Bulgaria, the first day of school starts on the 15th of September. I was told during my first few days in Blagoevgrad that this day is like no other because the whole city becomes very vibrant and active. While reminiscing my days in primary school and high school, I was excited to see the […]

Тренинг курс во Драч – Албанија. Младите и волонтерството

Од 2 до 11 октомври се одржа тренинг курс во Драч – Албанија со работен наслов “Volunteering connecting communities / VCC” организиран од Beyond Barriers. Овој тренинг курс е дел од четвртата активност на проектот, обука на младинските работници за волонтерскиот менаџерски циклус. Главната цел на обуката е поддржување на професионалниот развој на младинските работници […]

Training course in Durres – Albania. Youth and volunteering

Between 2nd and 11th October 2020, a training course on structured volunteerism, conducted by the Beyond Barriers Association, was held in Durres, Albania, as a fourth activity of the Erasmus+ supported project “Volunteering connecting communities (VCC)”. The main goal of the TC was to support the professional development of youth workers and youth leaders working […]

Добредојде на Пол, нашиот нов волонтер од Франција!

Добро утро на сите! Моето име е Пол (за поблиски пријатели) и доаѓам од Франција, малото гратче Дижон. Откако ја стекнав мојата диплома по литература, дополнително работев во разни дејности: фабрика, фарма, продавница. Сепак она што најмногу ме промени беше работата во граѓанската служба во пензионерски дом. Таму ја стекнав мојата желба да помогнам, да […]

Welcome Paul, our new volunteer from France!

Good morning everyone! My name is Paul (Pol for close friends) and I come from France, the little city of Dijon.I got my diploma in Literature and in addition, I have worked in different fields of activity: factory, farming, shop. However, what has changed me the most was doing civic service in a retirement home. […]

Добредојде на Лусил, нашата нова волонтерка од Франција!

Здраво на сите! Јас сум Лусил од Бретања (најдобриот регион од Франција!). За време на моите студии од Меѓународен бизнис имав можност да живеам помеѓу шест и дванаесет месеци во Бразил, Кина, Индија, Индонезија и Виетнам. По моето магистрирање се вратив во Индија на 2 години да работам како бизнис менаџер во локална консултантска фирма […]

Welcome Lucile, our new volunteer from France!

Hello everyone! I am Lucile from Bretagne (the best region in France!). During my studies in international business, I had the opportunity to live between six to twelve months in Brazil, China, India, Indonesia, and Vietnam. After my Master’s graduation, I went back to India for 2 years to work as a Business Manager in […]