Tag Archives: European Championship

Полски орли набрзо ќе летаат под Македонското сонце

Иако сум во Македонија и многу ми се допаѓа, јас сепак сум од Полска, па затоа сакав да напишам нешто што спојува повеќе нации и во исто време го потхранува нивното ривалство. Спорт. Било каков спорт. Но затоа што следи Полско – Македонската битка  во Европските квалификации, сега се работи за фудбал. Отсекогаш сум сакала […]

Polish eagles about to fly into Macedonian sun…

Since I’m in Macedonia and I love it, but still I’m truly Polish, I wanted to write about something that unites different nations and in the same time it gives them „food” for rivalry. Sports. Any kind. But because Polish-Macedonian battle in Euro qualifying is coming, it’s all about football now. I have always been […]

И тоа се случи!

По неколку неуспешни обиди македонската машка одбојкарска репрезентација се пласираше на Европско првенство. И тоа се случи. Покрај голем скептицизам и секако во месец доминиран од светското првенство во ракомент во Германија и Данска сепак македонските одбојкари успеа да се пласираат на првото за нив големо натпреварување. Ракометарите на друга страна и не поминаа толку […]

That happened as well!

After a couple of unsuccessful tries of the Macedonian volleyball team qualified for the European Championship. That happened as well! Despite the big skepticism and of course in a month dominated by the handball world championship in Germany and Denmark still the Macedonian volleyball players managed to qualify for the first for them big competition. […]