Tag Archives: finance

Bitcoin – Risk and Chance within Uncertain Times

Some people praise it, others shake their heads when they hear its name: Bitcoin is dividing the opinions of financial experts already for years. Recently the cryptocurrency came to the center of attention again due to a fulminant rise within a year of lockdowns and uncertain prospects.

Deutsche Bank, Parmigiano-Reggiano

Ndonjëherë, realiteti shkon përtej botës së ëndrrave. E para dhemë e rëndësishmja, javlentëtheksohet se 100% e përmbajtjessëkëtijartikulli ka tëbëjë me një histori të vërtetë. Në këto kohë të pazakonta, disa institucione gjejnë mënyra për të menduar jo një, por ndoshta dy metra jashtë kutisë. Pranjëherë e njëkohë, ekzistonte Parmigiano-Reggiano. Me këtë pikë, unë mendoj tani […]

Deutsche Bank, Parmigiano-Reggiano

Sometimes, reality goes beyond the dream world. First and foremost, this is worth being highlighted that 100% of the content of this article relates to a true story. In these unusual times, some institutions find ways to think not one but perhaps two meters out of the box. So once upon a time, there was […]