Tag Archives: flowers

Приказната на “Најсиромавиот богаташ“

Живко Поповски – Цветин, еден од најголемите македонски уметници и воедно хуманист,ја започнал својата мисија на мирот каде што уметноста ја издигнува на пиедестал со неговиот заштитен симбол – цвеќето. Дарувајќи ги своите слики на различни настани и личности, тој ја шири својата магија и своите безвременски цвеќиња на мирот. Од каде потекнува идејата да […]

The story of “The poorest rich man”

Zhivko Popovski-Cvetin, one of the greatest Macedonian artists and humanist as well who started his mission of Peace, promoting the Art itself through his distinctive symbol-the flower. He’s donating as presents his paintings of different event to different persons, spreading his magic and his timeless flowers of the Peace. Where the concept of painting flowers […]