Tag Archives: garden

Kur shpresa jeshile piqet

Kopshti botanik i Universidade Federal Juiz de Fora Livadhe të gjelbra dhe shtigje të tokës. Hapat, insektet dhe zogjtë që krijojnë muzikën. Familjet, miqtë dhe fëmijët që ecin së bashku, vëzhgojnë, dhe bëjnë pikniqe, në një zonë të madhe paqeje të qetë, dhe pasuri ekologjike. Njohuritë tradicionale ranë në doza të vogla, u përhapën lehtë […]

When green hope ripens

Community, wisdom and hope – The botanical garden in Juiz de Fora, Brazil Green meadows and pathways of earth. Steps, insects and birds providing the music. Families, friends and children trotting along, observing, or picnicking, in a vast area of great peace and quiet, and ecological richness. Traditional knowledge dropped in small doses, subtly spread […]