Tag Archives: haircut

Përvoja e Sallonit të Berberëve: është më shumë sesa një prerje flokësh

“Ju mund t’i besoni berberit tuaj sekrete që nuk mund t’i tregoni gruas tuaj.”
Komunikimi dhe aftësitë komunikuese, së bashku me aftësitë e berberisë, janë ato që e bëjnë një berber të suksesshëm.

Barber Saloon Experience: it’s more than just a haircut

“You can trust your barber with secrets you can’t tell your wife”
Communication, and people skills, together with barbering skills, are what makes a successful barber.