Tag Archives: hedonism

Парите не ги усреќуваат сиромашните

„Парите не ги усреќуваат сиромашните“ – Колиш Роден сум во една од најбогатите земји на светот. Имам сè што би можел да посакам: топла вода, покрив над главата што не прокиснува, семејство што пружа љубов, образование, технологија, пристојна живеачка, пристап до сите удопства што ги нуди модерното време. Преку ноќ се најдов себеси во многу […]

Money does not make the poor happy

”Money does not make the poor happy” – Coluche I was born in one of the richest countries in the world. I have everything I could wish for: Hot water under a waterproof roof, a loving family, daily education, technology, ease of living, transportation, as well as everything that modern comfort can bring. Overnight I […]