Tag Archives: hemisphere

Убавината на годишните времиња

Во разни делови од светот се среќаваат четири годишни времиња; секое од нив се одликува со посебни карактеристики и пејзажи, со бои и климатските тенденции. Тоа се: пролетта, летото, есента и зимата. Ние во Европа ги среќаваме сите нив во различни периоди од годината но не сите земји имаат годишни времиња. Зошто тие се среќаваат […]

The beauty of seasons

Many parts of the world have four seasons, each one with its special characteristics and landscapes, with colors and patterns of weather. I am talking about spring, summer, autumn, and winter. In Europe, we have all of them in different periods of the year but not all countries have seasons. Why we have seasons? NASA […]