Tag Archives: high school

Надоградба на мултикултурните гостиварски темели

Културен ѕид. Дамнина било кога нашите пра дедовци после поздравот, се прашувале, гости имате ли односно во тоа време на турски звучело вака: “гости вар” ( gosti varmi ? – на турски значело имате ли гости? Легендата зборува дека Гостивар, било место со гостопримливи домаќини кои секојдневно имале гости од различни места, кои понатака својот […]