Tag Archives: hugs

Се бара пријател

Не сакам да судам, особено кога станува збор за луѓе кои не ги ни познавам, а ги сакам во мојот живот. Да осудуваш е ограничување. Понекогаш, можеме да бидеме слепи за прекрасни луѓе и да си ускратиме неверојатни искуства со нив затоа што не ги исполниле карактеристиките што претходно сме ги утврдиле како суштински. На […]

A friend is wanted

I don’t like to define – especially when it comes to people, people I don’t even know but I want in my life. To define is necessarily to limit. Sometimes, we can blind ourselves to wonderful people and shield ourselves from beautiful experiences because those we meet simply do not fit the characteristics that we […]