Tag Archives: Interview

From USA to Macedonia: why the Steads came to volunteer in Skopje

With their two small Maltese, the retired North American couple is already used to move around – after living in the Bahamas for five years, their latest choice was Skopje, Macedonia. Edward Stead and Elen Wright-Stead are looking forward to helping out as they can in a foreign country while they enjoy the landscape and history of the region.

Колку и да сме апатични, секогаш постојат неколку луѓе што се грижат

Интервју со режисерката Сара Јазаџиска Сара Јазаџиска (23) е млад филмски режисер, кој неодамна го сними дебитантскиот документарец насловен „Ридот на историјата“, посветен на Охрид и на неговите убавини. Самата вели дека градот, во кој живее од пролетва е непресушна инспирација, но предупредува дека непланираното градење е голем проблем не само за Охрид, туку и […]

Среќен 15 роденден, ВЦС: Домот на волонтерството

Разговор со Никола Станкоски, директор на Волонтерски Центар Скопје Кога во летото 2004 година замина на едногодишен престој во Литванија преку програмата „Европски волонтерски сервис“ (ЕВС), тогаш 19-годишниот Никола Станкоски веројатно не можел да претпостави дека тоа засекогаш ќе му го смени животот. Желбата да се открие нешто ново, инспирацијата да овозможи учество во Европски […]

Happy 15th Birthday, VCS: Home of Volunteering

Interview with Nikola Stankoski, director of Volunteers Centre Skopje When he left for a one-year stay in Lithuania in the summer of 2004 through the European Voluntary Service (EVS) program, 19-year-old Nikola Stankoski probably could not have imagined that it would change his life forever. The desire to discover something new, the inspiration to enable […]

Како ќе го променам општеството: Јана Олтовска

Развивање емпатија за подобар свет Јана Олтовска е 15-годишна девојка од Скопје, која веќе седум години е активен извидник. Таа забележала дека луѓето единствено се грижат за потребите на мнозинството, занемарувајќи ги желбите на малцинството. Поради тоа, подготвува проект за помош на аутистичните луѓе, преку кој и тие би можеле да станат извидници. Јана беше […]

How I will change society: Jana Oltovska

Developing empathy for a better world Jana Oltovska, a fifteen year old girl from Skopje is a scout already for 7 years. She noticed that people only care about what the majority needs or wants and we put aside what the minority is asking for. That’s why, she will make a project for helping autistic […]

Како ќе го променам општеството: Сара Јазаџиска

Преку мојот филм Охрид да остане во УНЕСКО Сара Јазаџиска, родена во Скопје во 1997 година е филмски работник и режисер. Студирала филмска режија на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Од млада возраст била внесена во светот на филмот. Сара беше избрана за проектот “European Youth at the frontlines of active citizenship: A Roadmap towards […]

How I will change society: Sara Jazadziska

I hope that my movie will make UNESCO stay in Ohrid Sara Jazadziska is a film worker/director born in Skopje in 1997. She studied film directing in Shtip, Macedonia. From a very young age, she has been involved in the film industry. Sara was selected for the project “European Youth at the frontlines of active […]

VOICES May 2020

Home is strongly connected with safety and peace. Either you will call a home your family house, your favourite place that got your heart from the beginning, your country or the whole world. There are many definitions. But it should always mean that at home you’re safe and peaceful. Everyday now you probably hear the […]

“Секој би требало да си направи тетоважа”

Веќе неколку години очигледно е дека тетоважите се појавуваат на кожата кај сѐ повеќе и повеќе луѓе. Од младиот рокер до докторот, тетоважите оставаат зад себе брутални и насилнички претстави за користа на улогата на целата уметност! Ајде да го подготвиме дермографот и заедно да го истражиме овој свет! Интересна приказна Практикувано со милениуми, тетоважите […]

Everyone should get a tattoo

For a few years, we have been observing that tattoos are appearing on the skin of more and more people. From the young rocker to the doctor, tattoos seem to leave behind its brutal and violent connotation for the benefit of the role of an entire art! Let’s prepare the dermograph and let’s explore together […]