Tag Archives: kindness

Fuqia e Mirënjohjes

Mirënjohje: Cilësia e të qenit falënderues; gatishmëri për të treguar vlerësim për dhe për të kthyer mirësinë (sipas Google Dictionary). Të gjithë mund të lidhemi me ndjenjën e të qenit falënderues ose mirënjohës për diçka. Si kur merrni një dhuratë që ju pëlqen vërtet nga dikush, dhe zemra juaj hapet dhe ju merrni një buzëqeshje […]

The Power Of Gratitude

Gratitude: The quality of being thankful; readiness to show appreciation for and to return kindness (according to Google Dictionary) We can all relate to the feeling of being thankful or grateful for something. Like when you receive a gift that you really like from someone, and your heart opens up and you get a big […]