Tag Archives: latin

Танцуваj со мене на Месечината

Танцот е начин да се создаде страст помеѓу двајца и тоа на каков уметнички начин… Кога танцувате со вашиот партнер, уште во првиот момент влегувате во свет кој се состои само од вас двајцата. И за надворешниот свет вие зборувате на непознат јазик кој е безгласен но сепак разбирлив по неговата убавина. Овој текст воглавном […]

Dance me to the moon

Dance is one way to build a passion between two people and what an artistic way it is… When you dance with your partner, at the very moment you are in the world that consists of just the two of you. And for the outside world, you speak an unknown language, which is not audible, […]

Zëra të humbur? Vdekja e gjuhëve dhe rëndësia e tyre.

Mendoni sikur jeni në një shfaqje kuizi dhe dikush ju kërkon të emërtoni përnjëherë 5 gjuhë. Cilat do të ishin ato? Me shumë gjasa gjuha juaj amtare dhe disa gjuhë të tjera që janë tepër të populluara, si: anglishtja, spanjishtja, frëngjishtja apo kinezishtja. Por a e njihni gjuhën lakote, piraha, ainu, guarani apo luksemburgishten? Jo? […]

Lost Voices? The death of languages and why it matters.

Imagine you are in a quiz show and someone asks you to quickly name 5 languages. What would you come up? Probably your mothertongue and some of the big and popular languages. English, German, Spanish, French, Chinese. But do you know Lakota, Pirahã, Ainu, Guarani or Luxembourgish? No? Surprise, there are about 6000 languages in […]