Tag Archives: mystery

A mund të ketë jetë në planetin Venerë?

Miliarda vite më parë, Venera mendohet se ka pasur kushte të ngjajshme si Toka, siç ka pasur dhe ujë. Mirëpo me kalimin e kohës uji avulloi në atmosferë dhe efekti serrë ose i ashtuquajtur ‘greenhouse’ u rrit, kështu planeti u bë tmerrësisht i nxehtë dhe acidik. Ky planet rrotullohet rreth diellit pak më afër se […]

500°C and acid rain – can there be life on Venus?

Venus, milliards of years ago, probably had similar conditions like Earth and there was water. However, over time, the water evaporated into the atmosphere and the greenhouse effect intensified, and the planet became wildly hot and acidic. It revolves around the sun a bit closer than Earth, and it has a dense atmosphere which consists […]

Science Corner

Use of cannabis as a teenager is associated with poorer memory and reasoning Patricia Conrad from Montreal University was leading a study about the effects of cannabis for teenagers. In puberty, those areas in brain that are most exposed to the effects of cannabis are still developing, it’s effecting to the memory and ability to […]