Tag Archives: nude beach

ФКК и натурализмот во Германија

И покрај тоа што во многу земји голотијата во јавност е кривично дело, во Германија – особено во поранешниот социјалистички Исток – сите знаат што значи ФКК и, иако во последните три децении ваквиот тренд се намалува, практиката на одење на плажа целосно гол е сè уште популарна. Кога бев мал често одевме на ФКК-плажа […]

FKK and the naturist movement in Germany

Despite the fact that public nudity is a punishable crime in many countries in this world, in Germany – and especially in the former socialist East – everyone is familiar with the term FKK and – even though it has been decreasing over the past three decades – the practice of going to the beach […]