Tag Archives: personal development

Deshtimi eshte celesi drejt suksesit

Kjo është një frazë e thënë zakonisht për shumë njerëz të suksesshëm, një mënyrë për të thënë që të bësh gabime e bën më të lehtë për të marrë vendimin e duhur me kalimin e kohës, dhe kjo ju inkurajon të ndiheni më mirë për gabimet e juaja. Por ajo që është e rëndësishme është […]

Failure is the key to success

This is a commonly said phrase to many successful people, a way to say that making mistakes makes it easier to make the right decision over time, and it encourages you to feel better about your errors. But what’s important is to determine how to use our failures to learn, grow, and change. It teaches […]

Personal development

In an ever-faster world, with always more information, thanks to social media, always having to be happy without the keys of happiness, and all the socials rules that we should follow, it’s normal to be lost. In this context, a new practice appeared: the personal development Personal development is the notion to develop yourself, nothing […]