Tag Archives: plants

Diary of an EVS Volunteer in Spain – UPDATE

If someone had told us our world would be confronted with a pandemic at the beginning of 2020, we would probably have replied with a shrug and disbelief. No one would have ever guessed that within a short period communities from everywhere would be forced to adjust to major changes caused by the coronavirus outbreak […]

Kur shpresa jeshile piqet

Kopshti botanik i Universidade Federal Juiz de Fora Livadhe të gjelbra dhe shtigje të tokës. Hapat, insektet dhe zogjtë që krijojnë muzikën. Familjet, miqtë dhe fëmijët që ecin së bashku, vëzhgojnë, dhe bëjnë pikniqe, në një zonë të madhe paqeje të qetë, dhe pasuri ekologjike. Njohuritë tradicionale ranë në doza të vogla, u përhapën lehtë […]

When green hope ripens

Community, wisdom and hope – The botanical garden in Juiz de Fora, Brazil Green meadows and pathways of earth. Steps, insects and birds providing the music. Families, friends and children trotting along, observing, or picnicking, in a vast area of great peace and quiet, and ecological richness. Traditional knowledge dropped in small doses, subtly spread […]