Tag Archives: propolis

Jini mirënjohës

“Nëse bleta do të zhdukej nga sipërfaqja e tokës, njeriut do t’i mbeteshin vetëm katër vite jetë” Maurice Maeterlinck, Jeta e Bletës

Bee grateful!

“If the bee disappeared off the face of the Earth, man would only have four years left to live.” Maurice Maeterlinck, The Life of the Bee