Tag Archives: puppet

NGA E KALUARA DERI SOT TEATRI TRADICIONAL TURK I KUKULLAVE

Teatri i kukullave nuk është vetëm komedi. Kur shkruhet në mënyrë dramatike, shëndrohet në paradigmë artistike e cila mund të ngritë vetëdijen. Në Turqi, kur përmendet teatri i kukullave, gjëja e parë që të kujtohet janë „Karagjozi dhe Haxhivati“- karaktere lojrash të hijeve. Sipas opinionit të përgjithshëm, shenjat nga kjo teknikë turke të paraqitjes së […]

FROM PAST TO THE PRESENT TRADITIONAL TURKISH PUPPET THEATRE

Puppet theater isn’t just for comedy. When written in a dramatic way, it becomes an artistic paradigm that raises awareness. In Turkey, when someone says puppet theatre, “Karagöz and Hacivat” is the first thing that comes  to mind. The latter are  the characters of a shadow play. According to a general opinion, the Turkish shadow […]