Tag Archives: Ramadan

Sultani i muajit 11

Ramazani, në Islam, muaji i nëntë i kalendarit musliman. Fillon dhe mbaron me shfaqjen egjysmëhënës. Për shkak se viti kalendarik musliman është më i shkurtër se vitikalendarik Gregorian, Ramazani fillon 10-12 ditë më herët çdo vit. Për muslimanët,Ramazani është një periudhë introspeksioni, namazi komunal në xhami dhe leximii Kur’anit. Zoti i fal mëkatet e kaluara […]

Sultan of The 11 Month

Ramadan, in Islam, the ninth month of the Muslim calendar. It begins and ends with the appearance of the crescent moon. Because the Muslim calendar year is shorter than the Gregorian calendar year, Ramadan begins 10–12 days earlier each year. For Muslims, Ramadan is a period of introspection, communal prayer in the mosque, and reading […]

Voices June 2020

“The mind is like a parachute. It works best when it’s open.” – His Holiness the Dalai Lama Have you ever experience time travel? The last months have marked quite a shift in our daily life. Now that the worldwide situation is progressively evolving, we propose you to harness a couple of essential elements: curiosity […]