Tag Archives: scout

Извидниците за својот град

Нашиот извиднички одред „Браќа Миладиновци“, повеќе од 20 години наназад традиционално ја организира акцијата „Извидниците за својот град“ по повод 13 Ноември – Денот на ослободувањето на Град Скопје. Вообичаено, низ годините, оваа акција ја одржуваме во Скопје и во неа учество земаат над 200 деца и млади поделени во четиричлени екипи. Всушност, оваа акција е […]

Како ќе го променам општеството: Јана Олтовска

Развивање емпатија за подобар свет Јана Олтовска е 15-годишна девојка од Скопје, која веќе седум години е активен извидник. Таа забележала дека луѓето единствено се грижат за потребите на мнозинството, занемарувајќи ги желбите на малцинството. Поради тоа, подготвува проект за помош на аутистичните луѓе, преку кој и тие би можеле да станат извидници. Јана беше […]

How I will change society: Jana Oltovska

Developing empathy for a better world Jana Oltovska, a fifteen year old girl from Skopje is a scout already for 7 years. She noticed that people only care about what the majority needs or wants and we put aside what the minority is asking for. That’s why, she will make a project for helping autistic […]