Tag Archives: shop

Душата на старите предмети

Како ќе ја опишете вашата работа? Кој е најтешкиот дел, се исплати ли работата во антикварница?Мојата работа е исклучително благородна затоа што со нејзина помош можам да помогнам на многу луѓе што се социјално загрозени и едноставно имаат проблеми со финансиите. Од друга страна, најтешко ми е кога не можам да им помогнам. Што се […]

The soul of old items

How do you describe your job?Excellent, thrilling. I love it. What is the hardest point of your job?The hardest point of my job is when people don’t appreciate antiques. For them, it’s just an old object, so they throw it away. The hardest one and I don’t like it but it’s what it is. How […]