Tag Archives: Social inclusion

Млади 19,27: Создаваме нови стратегии за млади

Изминатиот месец, во Агеда – Португалија, 32 младински работници од 8 држави помеѓу кои: Грција, Литванија, Полска, Словенија, Италија, Шпанија, Португалија и Македонија разговараа за создавање нови стратегии за млади. Низ интерактивните предавања се дискутираше за отсуството на младински стратегии кои се клучни за да го зајакнат социјалниот дијалог и културната разновидност. Неколку Европски градови, […]

YOUTH 19,27: Building new strategies for youth

Last month, in Agueda – Portugal, 32 youth workers from eight countries, including Greece, Lithuania, Poland, Slovenia, Italy, Spain, Portugal and Macedonia, discussed the creation of new youth strategies. During the interactive lectures was discussed about the absence of youth strategies that are key to enhancing social dialogue and cultural diversity. Several European cities, including […]

Преку игра и забаба до социјална инклузија

19-ти Септември. Во три часот наутро, се собравме сите на зборното место. Со насмевки на лицето тргнавме во една далечна, за нас непозната дестинација. Романија е државата, која ќе биде наш домаќин. Ние 10-тина, заедно со двајца лидери, тргнавме во нова авантура. Возбудени и среќни, го започнавме нашето патешествие. Прва станица ни беше главниот град […]

Make social inclusion happen

Make Social Inclusion Happen emëroheshte projekti i mundësuar nga Organizata Erasmus+ .Projekti yne ku morem ne pjesë u realizua ne Costinești,Constanța,Romani me pjesmarrje te shteteve: Maqedonia, Bulgaria, Hungaria, Romania, Sllovakia dhe Republika Çeke. Projekti kishte të bëjë me faktin që njerzit te socializohen më shumë,të komunikojne me njerëz të ndryshëm,të mësojnë për kulturat dhe traditat […]

Make Social Inclusion Happen

Make Social Inclusion Happen is the name of the project funded by Erasmus+. The project took place at the seaside town called Costinesti which is part of Constanta in Romani. Students from the following countries took part: Macedonia, Bulgaria, Hungary, Romania, Slovakia and Czech Republic. The project was all about people socializing more, communicating with […]