Tag Archives: Spain

“Creative writing as a tool for community change”

Training course “Creative writing as a tool for community change” Struga, Macedonia 09.12.2019 – 17.12.2019 27 enthusiasts for creative writing from 9 different countries, namely, Macedonia, Romania, Italy, Spain, Finland, Norway, Sweden, Denmark and the UK, took part in the training course “Creative writing as a tool for community change” which was held in Struga, […]

Ноември во Алхаурин де ла Торе

И овој месец се објаснувавме со учениците околу тоа дали Македонија е име на држава или на јогурт. Но тие некако имаат доверба во мене, бидејќи знаат дека можат да ми веруваат, особено децата во средното училиште „Хуела Алта“. Со нив имам некако посебна врска, морам да признаам дека ми се омилени, да не речам […]

Креативното пишување може да го промени општеството

Може ли креативното пишување да го спаси светот? Можеме ли преку новелите, драмите, сказните, сториите, личните перфоманси, работилниците, проектите, медиумите, но и преку обичните разговори со кафе, чај или пиво да се бориме против моќниот непријател? Дали стереотипите, предрасудите и дискриминацијата се победливи со малку поголема свесност, волја и напор од сите нас? Една седмица […]

Creative writing can change society

Can creative writing save the world? Can we fight the powerful enemy through novels, dramas, stories, personal performances, workshops, projects, the media, but also through ordinary conversations with coffee, tea or beer? Are stereotypes, prejudices and discrimination beaten with a little more awareness, will and effort than all of us? One week sounds a bit […]

Како изгледа еден ЕВС проект во Малага, Шпанија?

После две одложувања на почетокот на проектот, конечно дојде и месец октомври кога патешествието наречено ЕВС проект започна и од Скопје се преселив во Алаурин де ла торе. Мал град во близина на Малага, или како што јас љубам да го наречам мое Драчево (бидејќи оддалеченоста од Малага е иста како Драчево од Центар, а […]

Diary of an EVS volunteer

Ahh, Málaga the city that amazes its visitors with its food, weather, museums, nature and fiestas. Even if this is my second time here it never stops amazing me. My name is Galina Grkovikj and this is the beginning of a new and wonderful chapter of my life called EVS. By being an non-regular student […]

We are cool, we are volunteers!

Volunteering is one of the most beautiful experiences that a person can experience. Being a volunteer means to act with the society without expecting a financial or material reimbursement in return. In order to raise awareness of the benefits of volunteering and to encourage young people to take initiative, a youth exchange with a duration […]

Божиќни традиции низ целиот свет

Кога размислувате за Божиќ, најверојатно прво во вашиот ум се појавува имагинацијата како го прославувате во вашата земја. Божиќ се слави насекаде и е различен во секоја култура. Во Полска имаат стари интересни традиции, во Јужна Африка семејствата заеднички донираат за да го направат овој ден уште попосебен, а во Шпанија се чувствува како забавата […]

Christmas traditions all around the world

When you think about Christmas, probably first into your mind pops up the imagination how you celebrate it in your country. Christmas is celebrated everywhere, and it is different in every culture. In Poland they have old interesting traditions, in South Africa the family together made donation to make the day even more special, and […]