Tag Archives: Stray Dogs

Çdo qen meriton një jetë të mire

“Njeriu nuk humb asgjë nëse sillet mirë me një kafshë.” – Aktori amerikan Joaquin Phoenix “Përgjatë gjithë kohërave, qentë kanë qenë miqtë më të mirë të njerëzve. Njerëzit dhe qentë kanë jetuar së bashku për 15,000 vjet. Qentë janë anëtarë besnikë të familjeve dhe luajnë një rol të rëndësishëm në sferën e punës, ku ata […]

Every dog deserves a good life

“It takes nothing away from a human to be kind to an animal.” – American Actor Joaquin Phoenix “Throughout the times, dogs have been people’s best friends. Humans and dogs have lived together for 15,000 years. Dogs are loyal family members and play an important role in working life, where they can act as guide […]

VOICES NOVEMBER 2021

November is the month of gratitude, and though it is rough this year, it is a reminder that we must reflect, be mindful and grateful for what we have already achieved, while setting goals and aiming higher and higher. And so did Tomasz Sobania, a 23-year-old guy, who ran the equivalent of a marathon every […]