Tag Archives: Struga

Creative Writing as a tool for Community Change

With the training course ‘Creative Writing as Tool for Community Change’, we aim to increase competencies of youth workers and educators to explore ways of using creative writing as tool of addressing community issues and challenges and moreover as a tool giving an opportunity to the members of the community to express their concerns, ideas […]

Kurs trajnimi “Creative writing as a tool for community change”

Kurs trajnimi “Creative writing as a tool for community change” Strugë, Maqedoni 09.12.2019 – 17.12.2019 Çdo rrugë të çon në Strugë Një konstelacion kulturash vizitoi Strugën dhe për një javë e ngrohu qytetin e ftohtë, të mjegullt dhe me shi. Nuk ishte sezoni i zakonshëm kur une vi në kërkim për freski i nxitur nga […]

Empower vulnerable youth, empower yourself

Life-changing, inspirational, open minding, amazing, valuable – these are just few words that participants used to describe their impressions about Training Course “Empower Vulnerable Youth: Theater, Creative Writing and Emotions in Focus”. Training Course was held in Struga between 15th – 23rd October and was organized by Belgium partner Art of Box together with Volunteers Centre […]

Komunikimi – forca lëvizëse e përparimit shoqëror

Njeriu që nga fillimi i ekzistencës së tij ka pas nevojë për të gjetur një mënyrë të mirëkuptimit të ndërsjellë me bashkëatdhetarët e tij në mënyrë që të plotësonte më lehtë nevojat e tij ekzistenciale. Nevoja për plotësimin e nevojave më lehtë dhe në kohë për jetë, e kanë çuar njeriun deri në pikën e […]

Комуникацијата двигател на општествениот прогрес

Човекот од самиот почеток на своето битисување имал потреба од изнаоѓање на начин за заедничко разбирање со своите сожители со цел полесно да ги задоволува своите егзистенцијалн и потреби . Потребата за полесно и навремно задоволување на неопходните потреби за живот го довеле човекот до степен на евалуациски развој во кој се артикулираат гласови, извици […]

DRIMON Festival 2018 – Culture Now!

Two days of DrimOn Festival are already behind us. Citizens of Struga, as well as guests have a chance to participate in various cultural activities which main goal is raise awareness about culture as a very important sphere in our communities. Its something that should connect people and help them understand each other. Me and […]

Media Literacy: A step to inclusive society

The training course “Media Literacy: A step to inclusive society” that was held in Struga, Macedonia from 30th October – 7th of November, was the perfect chance for 29 participants from eight different European countries to widen their knowledge about the media world and the cultural differences in Europe The training course “Media Literacy: A […]