Tag Archives: Summer Camp

Komunikimi – forca lëvizëse e përparimit shoqëror

Njeriu që nga fillimi i ekzistencës së tij ka pas nevojë për të gjetur një mënyrë të mirëkuptimit të ndërsjellë me bashkëatdhetarët e tij në mënyrë që të plotësonte më lehtë nevojat e tij ekzistenciale. Nevoja për plotësimin e nevojave më lehtë dhe në kohë për jetë, e kanë çuar njeriun deri në pikën e […]

Комуникацијата двигател на општествениот прогрес

Човекот од самиот почеток на своето битисување имал потреба од изнаоѓање на начин за заедничко разбирање со своите сожители со цел полесно да ги задоволува своите егзистенцијалн и потреби . Потребата за полесно и навремно задоволување на неопходните потреби за живот го довеле човекот до степен на евалуациски развој во кој се артикулираат гласови, извици […]

ERASMUS+ ПРОЕКТ ВО ФЕДЕРАЦИЈА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Меѓународните проекти денес се предмет на интерес на многу млади од цела Македонија. Проектите на Ерасмус+ им овозможуваат на младите од целиот Европски континент да учествуваат во разни проекти каде доаѓаат во контакт со млади кои пораснале во различно општество. Како студент во Скопје, се трудам обврските околу факултетот да ги приоретизирам во однос на […]

Happening now: Summer camp SANO

The Summer Camp for children from 6 to 11 years old, organized by German Language Centre, NGO SANO in cooperation with Volunteers Centre Skopje is ongoing! This week the Summer Camp started with the best summer topic, Sport games. Children from the Summer Camp have outdoors activity with VCS local and EVS volunteers and their […]

Летниот камп САНО  е во полн ек !

Најавениот летен камп за деца од 1-во до 5-то одделение организиран од Германскиот јазичен Центар во соработка со здружението САНО И Волонтерски Центар Скопје започна со своите активности. Првата недела беше во духот на спортот, и самата недела беше насловена како Летни спортови. Децата од Летниот камп заедно со нивните воспитувачки и волонтерите од ВЦС […]