Tag Archives: Tango

Танцуваj со мене на Месечината

Танцот е начин да се создаде страст помеѓу двајца и тоа на каков уметнички начин… Кога танцувате со вашиот партнер, уште во првиот момент влегувате во свет кој се состои само од вас двајцата. И за надворешниот свет вие зборувате на непознат јазик кој е безгласен но сепак разбирлив по неговата убавина. Овој текст воглавном […]

Dance me to the moon

Dance is one way to build a passion between two people and what an artistic way it is… When you dance with your partner, at the very moment you are in the world that consists of just the two of you. And for the outside world, you speak an unknown language, which is not audible, […]