Tag Archives: tokyo

Јапонија – посета на друга планета?

„Да се посети Јапонија е исто како да отпатувате на друга планета. Јапонците се толку поразлични, необични, мислам, само погледнете го филмот Аниме, нели: Па какви се Јапонците навистина?“ Вакви се воглавном забелешките што најчесто можете да ги слушнете за Земјата на изгрејсонцето. Јапонија има силно културно влијание преку самураите, месечината на морнарите или сушито. […]

Japan: Visiting another planet?

“Visiting Japan is like visiting another planet. Japanese are so different, so strange, I mean just take a look at Anime, right; So what are the Japanese like?” Such are the remarks one hears often about the land of the rising sun. Japan has a strong cultural influence, be it via Samurai, Sailor Moon or […]