Tag Archives: useful

Fuqia për të qenë i dobishëm

Eshtë slogani i ri i Shërbimit Civil, programi francez i vullnetarizmit. Duket si programi EVS, dhe është për shtetasit francezë mes 16 dhe 25 vjeç. Ata angazhohen për komunitetin dhe interesin e përgjithshëm të një misioni në Francë ose jashtë saj. Për shembull, vullnetarët tanë të rinj Tanguy dhe Camille janë pjesë e këtij programi. […]

The power to be useful

It is the new slogan of the Civil Service, the French volunteering programme. It looks like the EVS programme for French people between 16 and 25 years old. They commit themselves to the community and to the general interest of a mission in France or abroad. For example, our new volunteers Tanguy and Camille are […]