Tag Archives: VCS

Светлата европска иднина

Да, беше навистина предизвикувачки да се организира настан со педесетина физички учесници во период на олабавување на мерките и се уште недоволна доверба дали го победивме „Ковид-19“. Но, тие прекрасни млади личности заслужија да добијат шанса да ги презентираат во живо своите проекти со кои го променија општеството на подобро. Работеа напорно изминатите 15 месеци […]

A bright European future

Yes, it was really challenging to organize an event with about fifty physical participants in a period of easing the measures and still insufficient confidence whether we beat Covid-19. But these wonderful young people deserved a chance to present their projects that changed the society for the better. They have worked hard for the past […]

„Воисес“ – Гласот на младите веќе 15 години

Списанието замислено да ги разбие стереотипите во општеството беше креираново декември 2006 година во соработка на ВЦС и средното училиште „Д-р Панче Караѓозов’. Идеалите ни се исти како и кон крајот на есента 2006 година кога го објавивме првиот број на магазинот „Воисес“. Во многу поскромна варијанта, но со моќна порака: толеранција. Тогаш бевме загрижени […]

“Voices” of young people for 15 years

The magazine, designed to break stereotypes in society, was created in December 2006 in cooperation between VCS and the high school “Dr. Pance Karagjozov”. Our ideals are the same as at the end of 2006 when we published the first issue of “Voices” magazine. In a much more modest version, but with a powerful message: […]

Volunteers Centre Skopje is celebrating 15 years!

15 years ago a guy went to Lithuania…… and Volunteers Centre Skopje was born. After a one-year European Voluntary Service (EVS) project in Lithuania, a 19-year-old Nikola Stankoski returned to Macedonia full of dreams and hopes for the future of youth. And he didn’t return empty-handed. He carried a little seed with the idea of […]

Волонтерски менаџмент за поголеми успеси и посреќни волонтери

Волонтерски Центар Скопје  продолжува со активностите поврзани со  проектот “Towards Effective Humanitarian Volunteering” – TEHV за програмата EU Aid Volunteers.   На 01.12, 02,12 и 03.12.2020 се одржаа онлајн тренинзи на кои беа претставени алатки и начини за правилно детерминирање на потребите на организацијата домаќин, потребите на волонтерите, како и правилна евалуација на резултатите од […]

Volunteer management for greater success and happier volunteers

Volunteer Centre Skopje continues with the activities related to the project “Towards Effective Humanitarian Volunteering” – TEHV for the EU Aid Volunteers program. Between 1-3.12.2020 online trainings were held which presented tools and ways to properly determine the needs of the host organization, the needs of the volunteers, as well as the proper evaluation of […]

Среќен 15 роденден, ВЦС: Домот на волонтерството

Разговор со Никола Станкоски, директор на Волонтерски Центар Скопје Кога во летото 2004 година замина на едногодишен престој во Литванија преку програмата „Европски волонтерски сервис“ (ЕВС), тогаш 19-годишниот Никола Станкоски веројатно не можел да претпостави дека тоа засекогаш ќе му го смени животот. Желбата да се открие нешто ново, инспирацијата да овозможи учество во Европски […]

Happy 15th Birthday, VCS: Home of Volunteering

Interview with Nikola Stankoski, director of Volunteers Centre Skopje When he left for a one-year stay in Lithuania in the summer of 2004 through the European Voluntary Service (EVS) program, 19-year-old Nikola Stankoski probably could not have imagined that it would change his life forever. The desire to discover something new, the inspiration to enable […]

From Turkey to Macedonia

Gülay from Turkey did her EVS volunteering project in Skopje, Macedonia from February 2019 to February 2020. She volunteered in a center for disabled children, Lastovica. Her year in another country was full of new challenges, adaption to a new culture and language, but an overall amazing experience. I am a landscape architect. Before EVS, […]

ВЦС – TEHV – EU AID VOLUNTEERS

Волонтерски Центар Скопје е дел од ЕУ проектот “Towards Effective Humanitarian Volunteering” Главната цел на проектот е обука за сертифицирање на организации за програмата EU Aid Volunteers, која има за цел да обезбеди практична поддршка на напорите за давање хуманитарна помош и да придонесе кон јакнење на локалните капацитети во земји погодени од природни катастрофи. […]