Tag Archives: Venus

A mund të ketë jetë në planetin Venerë?

Miliarda vite më parë, Venera mendohet se ka pasur kushte të ngjajshme si Toka, siç ka pasur dhe ujë. Mirëpo me kalimin e kohës uji avulloi në atmosferë dhe efekti serrë ose i ashtuquajtur ‘greenhouse’ u rrit, kështu planeti u bë tmerrësisht i nxehtë dhe acidik. Ky planet rrotullohet rreth diellit pak më afër se […]

500°C and acid rain – can there be life on Venus?

Venus, milliards of years ago, probably had similar conditions like Earth and there was water. However, over time, the water evaporated into the atmosphere and the greenhouse effect intensified, and the planet became wildly hot and acidic. It revolves around the sun a bit closer than Earth, and it has a dense atmosphere which consists […]

VOICES November 2020

Don’t you think happiness should be found on every leaf of the Tree of life? Our team recently grew up, as we happilly welcomed new volunteers along with their enthusiasm and refreshing writing talents. Are you up for traveling the world and the seven seas? We will make you travel far away, to beautifully diverse […]