Tag Archives: Volunteer

Извидниците за својот град

Нашиот извиднички одред „Браќа Миладиновци“, повеќе од 20 години наназад традиционално ја организира акцијата „Извидниците за својот град“ по повод 13 Ноември – Денот на ослободувањето на Град Скопје. Вообичаено, низ годините, оваа акција ја одржуваме во Скопје и во неа учество земаат над 200 деца и млади поделени во четиричлени екипи. Всушност, оваа акција е […]

Turkey, the land of hospitality

I believe a lot of you have heard about Turkey. I just don’t know if you can see it as I do. That is why now I will try to show it to you from my point of view. Just grab your favorite drink, and enjoy mine and my friends’ story about this beautiful piece […]

Среќен 15 роденден, ВЦС: Домот на волонтерството

Разговор со Никола Станкоски, директор на Волонтерски Центар Скопје Кога во летото 2004 година замина на едногодишен престој во Литванија преку програмата „Европски волонтерски сервис“ (ЕВС), тогаш 19-годишниот Никола Станкоски веројатно не можел да претпостави дека тоа засекогаш ќе му го смени животот. Желбата да се открие нешто ново, инспирацијата да овозможи учество во Европски […]

Happy 15th Birthday, VCS: Home of Volunteering

Interview with Nikola Stankoski, director of Volunteers Centre Skopje When he left for a one-year stay in Lithuania in the summer of 2004 through the European Voluntary Service (EVS) program, 19-year-old Nikola Stankoski probably could not have imagined that it would change his life forever. The desire to discover something new, the inspiration to enable […]

VOICES December 2020

For the 15th anniversary of the creation of Volunteers Centre Skopje, let’s go back to the future! Nikola Stankoski (Director and Founder of VCS) provides us with a unique insight into the origins of this pioneering NGO. He shares with us the spark that ignited his willingness to initiate this adventure with communicative good vibes. […]

Сега е секогаш вистинското време

ЕСК волонтерство во време на Корона. Интервју со Невин Канзо. Секој период од животот пред нас поставува предизвици со кои мораме да се соочиме. Но не секогаш активноста и движењето значат дека напредуваме и одговараме соодветно на предизвикот. Некогаш треба да застанеме за кратко и размислиме до каде сме и во кој правец сакаме да […]

Now is always the right time

ESC volunteering in time of Corona. Interview with Nevin Kanzo. In every upcoming period, the life itself confront us with challenges that we have to face. Not always, the action and mobility means that we are going forward and respond appropriately to the challenge. Sometimes we have to stop for a certain time and reconsider […]

Welcome to our new volunteers from Turkey: Meet Deniz, Senem, Enes and Eren

Four young and ambitious volunteers from Turkey made our family bigger these days. Volunteers Center Skopje in the next two months will host Deniz, Senem, Enеs and Eren. They will work in the magazine “Voices”, also helping in the Daycare Centre for street children in Shuto Orizari, will follow the whole process of work in […]

First day of school – COVID-19 edition

In Bulgaria, the first day of school starts on the 15th of September. I was told during my first few days in Blagoevgrad that this day is like no other because the whole city becomes very vibrant and active. While reminiscing my days in primary school and high school, I was excited to see the […]

Добредојде на Пол, нашиот нов волонтер од Франција!

Добро утро на сите! Моето име е Пол (за поблиски пријатели) и доаѓам од Франција, малото гратче Дижон. Откако ја стекнав мојата диплома по литература, дополнително работев во разни дејности: фабрика, фарма, продавница. Сепак она што најмногу ме промени беше работата во граѓанската служба во пензионерски дом. Таму ја стекнав мојата желба да помогнам, да […]

Welcome Paul, our new volunteer from France!

Good morning everyone! My name is Paul (Pol for close friends) and I come from France, the little city of Dijon.I got my diploma in Literature and in addition, I have worked in different fields of activity: factory, farming, shop. However, what has changed me the most was doing civic service in a retirement home. […]