Tag Archives: welcome

Добредојде на Кирси, нашата нова волонтерка од Финска!

Здраво! Јас сум Кирси и доаѓам од Хелсинки, Финска. Имам 22 години и сум љубопитна девојка која сака да го истражи светот! Јас сум прилично призмјена личност, имам страст за добра музика, танцување и всушност било какви нови информации. Заинтересирана сум за благосостојбата на телото и умот, исто така се интересирам за астрономија, биологија и […]

Welcome Kirsi, our new volunteer from Finland!

Hello! I’m Kirsi and I come from Helsinki, Finland. I’m 22 years old curious girl and I want to explore the world! I’m really down to earth type of a person. I have passion for good music, dancing and basically any new information. I’m also interested in the well-being of body and mind and moreover […]

Welcome Farxiyo – Our new volunteer from Belgium!

Hey, I am Farxiyo Liban Farah. I am 19 years old and live in Belgium in Leuven/Hasselt. I have 6 sisters and 2 brothers and I am a social person. By next year I will study orthopedagogy. My hobbies are hanging out with friends, hiking, parties and listening to music. I am a leader on […]

Добрeдојде на Фархиjо – Нашиот нов волунтер од Белгија!

Хеј, моето им е Фархијо Либан Фара. Имам 19 години и живеам во Белгија, во Лувен/Хаселт. Јас имам 6 сестри и 2 браќа и сум многу социјална личност. Веќе следната година јас ќе бидам студент на ортопедагогија. Моите хоби се дружења со пријатели, пешачење, забави и слушање музика. Јас сум лидер во KLJ, коешто е […]

Welcome Jellica – Our new volunteer from Belgium!

My first volunteer work in another country! Hey, My name is Jellica, I’m from Belgium, I am 19 years old and I will celebrate my birthday in Macedonia. PS: with chocolate you can always please me. I am a very chaotic person, but fortunately chaotic people are often linked to their creativity. I’m a student […]

Добрeдојде на Јелика – нашиот нов волонтер од Белгија!

Мојата прва волонтерска работа во странска земја! Хеј, моето име е Јелиkа, јас сум од Белгија и имам 19 години и ќе го прославам мојот роденден во Македонија. P.S. Со чоколадо секогаш можете да ме усреќите! Јас сум многу хаотична личност, но за среќа хаотичните луќе се често поврзани со креативноста. Јас сум студент, моментално […]