Tag Archives: youth work

Тренинг курс во Драч – Албанија. Младите и волонтерството

Од 2 до 11 октомври се одржа тренинг курс во Драч – Албанија со работен наслов “Volunteering connecting communities / VCC” организиран од Beyond Barriers. Овој тренинг курс е дел од четвртата активност на проектот, обука на младинските работници за волонтерскиот менаџерски циклус. Главната цел на обуката е поддржување на професионалниот развој на младинските работници […]

Training course in Durres – Albania. Youth and volunteering

Between 2nd and 11th October 2020, a training course on structured volunteerism, conducted by the Beyond Barriers Association, was held in Durres, Albania, as a fourth activity of the Erasmus+ supported project “Volunteering connecting communities (VCC)”. The main goal of the TC was to support the professional development of youth workers and youth leaders working […]

Тренинг курс во Бугарија

Од 13 до 21 мај се одржа тренинг курс во Благоевград – Бугарија со работен наслов “Youth work – a path to peaceful societies” организиран од Alternativi International. Главните цели на проектот беа развивање на знаења, вештини и компетенции на младинските работници во разрешувањето на конфликтите и градење на мирољубиви решенија. Покрај мене како преставник […]