Tag Archives: Youthpass

Тренинг курс “Creative writing as a tool for community change”

Тренинг курс “Creative writing as a tool for community change” Струга, Македонија 09.12.2019-17.12.2019 Во периодот помеѓу 09.12.2019-17.12.2019 во Струга, Македонија на тренинг курсот „Креативно пишување како алатка за правење промени во заедницата“ учествуваа 27 ентузијасти за креативно пишување од 9 земји, имено, Македонија, Романија, Италија, Шпанија, Финска, Норвешка, Шведска, Данска и Англија. За време на […]

“Creative writing as a tool for community change”

Training course “Creative writing as a tool for community change” Struga, Macedonia 09.12.2019 – 17.12.2019 27 enthusiasts for creative writing from 9 different countries, namely, Macedonia, Romania, Italy, Spain, Finland, Norway, Sweden, Denmark and the UK, took part in the training course “Creative writing as a tool for community change” which was held in Struga, […]