Voices June 2018

Challenges, competitions, efforts, are part of our life. June 2018, a period of diversity, unity, passionate cheer on favorite football teams, old and young people are in euphoria awaiting the “World Football Championship 2018”. June is a special month: the end of ramadan, beginning of vacation and summer […]

Ерата на Еразмус

10 години на младинско поле, безброј размени и обуки – Ѓоко Вукановски – координатор на ЕВС, ја сумира последната деценија. Како се вовлече во светот на Еразмус +? Кога почнав да работам на полето на младите, во тоа време постоеа само Еразмус и Еразмус Мундус. Тоа беше адресирано […]

Social Media Literate = SAFE + EMPOWER + ENGAGE

  Струга одомаќинува уште една младинска размена од 15-ти до 23-ти јуни. Младинската размена, ‘Social Media Literate = SAFE + EMPOWER + ENGAGE’, во Струга, обединува 37 млади,преставници на различни организации, од EUROPEAN COMMUNITY MEDIA CENTER AARHUS од Данска, Волонтерски Центар Скопје од Македонија, Hang-Kép Kulturális Egyesület, од […]

Сексуално насилство-„Сексуално и репродуктивно здравје-Знаењето ги победува табуата“

Јас сум Љупка Трајановска, имам 26 години и сум активистка за женски права, феминистка и врснички едукатор по сеопфатно сексуално образование. Во периодот од 11ти до 20ти мај во Бар, Црна Гора, учествував во третиот тренинг во рамки на проектот „Сексуално и репродуктивно здравје-Знаењето ги победува табуата“ во […]

Age of Erasmus

10 years in the youth field, countless exchanges and trainings – Gjoko Vukanovski – EVS coordinator, sums up the past decade.  1.How did the world of Erasmus+ drag you in? When I started my work in the youth field, only Erasmus and Erasmus Mundus existed at the time. […]

Happening now: Summer camp SANO

The Summer Camp for children from 6 to 11 years old, organized by German Language Centre, NGO SANO in cooperation with Volunteers Centre Skopje is ongoing! This week the Summer Camp started with the best summer topic, Sport games. Children from the Summer Camp have outdoors activity with […]

Летниот камп САНО  е во полн ек !

Најавениот летен камп за деца од 1-во до 5-то одделение организиран од Германскиот јазичен Центар во соработка со здружението САНО И Волонтерски Центар Скопје започна со своите активности. Првата недела беше во духот на спортот, и самата недела беше насловена како Летни спортови. Децата од Летниот камп заедно […]

Десетто издание на Yo!Fest

Годишниот политички, музички фестивал предводен од младите,  Yo!Fest, своето десетто издание го одржа во Стразбур, Франција. Илјадници млади луѓе имаа можност да ги кажат своите грижи и да ги споделат проблемите кои што им значат. Овој уникатен настан, им овозомжи простор каде што младите се сретнаа со донесувачите […]

Yo!Fest 2018, unique youth-led festival

The annual political, musical, youth-led festival of the European Youth Forum, Yo!Fest, for it’s 10th edition took place in Strasbourg, France. Thousands of young people had the opportunities to express their concerns and raise their voices on the issues that matter to them. This unique event, provided the […]