Недокажани зборови

Jr Korpa | Unsplash

Недокажани зборови,
неиспишани стихови,
не сонувани сонови,
неискористени мигови…
Неостварени мечти,
недогледни небесни зраци,
незаборавни ѕвездени краци…
Посакувам, се да ти кажев
сите стихови на светот да ти ги подарев,
сите сонови да ги споделев
сите мигови да ги доживеев.
Сите мечти да ги дофатев
сите сончеви зраци да ги осетев
сите ѕвездени краци да ги украдев.
Посакувам да можевме да побегнеме
од целиот универзум да заминеме,
да исчезнеме во времето,
да се вратиме назад во минатото.
Тогаш, сите зборови ќе ти ги кажев
сите стихови на овој свет ќе ти ги напишев,
сите сонови ќе ги сонував
сите мигови ќе ги доживеев.
Тогаш сите мечти ќе ги дофатев
сите сончеви зраци ќе ги осетев,
и сите ѕвездени зраци ќе ги украдев.
Она што не заврши,
сега душата ми ја кине,
длабоко ме прободува
и болка ми нанесува,
многу недокажани зборови се враќаат
како река длабоко во мене наидуваат,
се обидуваат да излетаат
да пристигнат онаму каде што припаѓаат.

Симона Паскоска

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: