“FEW + MORE = INCLUSION”  

Gupna slika

“FEW + MORE = INCLUSION”  претставува името на младинската размена која брои 47 млади луѓе од 9 Европски земји меѓу кои Франција, Шпанија, Естониа, Полска, Романија, Туција, Кипар, Хрватска и домаќинот Македонија  кои дискутираа заедно на повеќе теми поврзани за младите луѓе со помалку можности и нивната инклузија во општеството како и креирање  нови креативни и иновативни идеи за подигнување на свеста за присуството на луѓето со помалку можности  (со акцент на луѓето со попреченост) во нашето општество.

anketa

На проектот беа вклучени млади од различни категории, економско – социјални ранливи, млади со оштетен вид и слух, даунов синдром, аутизам, церебрална парализа и останати попречености како и стручни млади дефектолози, младински работници,  социјални работници и психолози.

На седумдневната размена која се оддржа во Струга од 18ти до 25ти Април учесниците имаа можност да ја подигнат свеста за луѓето со помалку можности во нашето општество (со акцент на луѓето со попречеснот). Тие беа вклучени во  поттикнување на меѓукултурниот дијалог помеѓу луѓето со помалку можности, доаѓајќи од различни европски земји, имаа простор да ги искажат своите идеи,

anketa 2

нивното видување и чувства,  во безбедна средина тие работеа на “кршење“ на стереотипите , табуата и предрасудите за различните категории на луѓе со помалку можности исто така учесниците  имаа можност да дискутираат, споделуваат мислења и навистина да го разберат значењето на зборот “помалку“.

Со  организирање на локални акции како на пример флешмоб  и анктерирање на локалното население  во центарот на Струга учесниците работеа на подигнување на  свеста на локалната заедница  и поттикнување  да го разберат терминот “помалку“ и “инклузијај“.

Овој проект е организиран од страна на Волонтерски Центар Скопје и Здружението Ангели од Сплит, Хрватска(Udruga roditelja za djecu najteze tjelesne invalide i djecu s teskocama u razvoju Andjeli) со поддршка на Еразмус+ програмата на Европската Унија.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close