Shkëmbimi i të rinjve “Teen Healthy Relationships” në Irlandë

IMG_8659Nga data 29 Gusht deri më 4 Shtator 5 anëtarë të VCS-së morën pjesë në një shkëmbim rinor. Bashkë me ta ishin edhe pjesëmarrës nga 5 shtete tjera si Greqia, Turqia, Sërbia, Kroacia dhe Irlanda. Tema e shkëmbimit ishin Lidhjet e shëndosha dhe pjesëmarrësit u fokusuan në problemet me të cilat ndeshemi nëpër lidhje. Ata i diskutuan format e ndryshme të dhunës në lidhje, si ajo fizike, emocionale, sociale, etj… Duke bashkëpunuar me njerëz që kanë eksperiencëe në këtë fushë, me ekspertë nga strehimorja e me e madhe në Irlandë për gra dhe fëmije që i nënshtrohen dhunës në familje. Pjesëmarrësit mësuan shumë në lidhje me atë se si mund të iden/+kohet, përballohet dhe të tejkalohet e njejta.
Tejkalimi i stereotipeve, kyçja në debate dhe vetëdijësimi në lidhje me problematika të ndryshme ishin vetëm disa nga aktivitetet e përditshme të pjesëmarrësve tanë. Vullnetarët tanë krijuan edhe miqësi që me siguri do të zgjasin për shumë vite të tjera, u zbavitën tejmase dhe vizituan disa vende të mahnitshme në Irlandë.
Në përgjithësi ata janë të lumtur që +tuan një përvojë të kë/llë dhe mezi se presin që të marrin pjesë në shkëmbimin e rradhës që do të zhvillohet në Nëntor të këtij viti.

Autors: Vanesa Prculovska, Nikola Dumovski, Natasha Ivanoska, Mine Ibraimi, Andrej Naumovski

 

Related posts

%d bloggers like this: