Itinerari Agro-Turistik për Ndryshim të Qëndrueshëm

42631144_168890280680708_1141941429304557568_n

Nga 6 deri 12 qershor, në Pejë u mbajt një shkëmbim i të rinjve me temën “Itinerari Agro-Turistik për Ndryshim të Qëndrueshëm”, ku morën pjesë përfaqësues nga katër vende si Kosova ,Maqedonia,Spanja,Italia dhe Shqipëria.

Projekti synoi të rrisë agro-turizmin si një nxitës për punësimin e të rinjve, solidaritetin social dhe qëndrueshmërinë mjedisore në komunitetet rurale në Evropë dhe në Ballkanin Perëndimor përmes forcimit të bazës së kompetencave dhe rrjetëzimit të OJQ-ve rinore dhe operatorëve, të rinjve dhe lokal palët e interesuara në fushën e zgjidhjeve të qëndrueshme agro-turizëm.

Njëzet e katër punonjës të të rinjve morën pjesë në aktivitete që përqendrohen në ofrimin e pjesëmarrësve me njohuri, metodologji për të shpërndarë në nivel lokal shkathtësitë dhe qëndrimet e nevojshme për të filluar bizneset agroturizëm në mesin e të rinjve në zonat rurale.

42629558_322896921623950_2295699164043935744_n

Së bashku me organizatat partnere kemi ndjekur kurse trajnimi, aktivitete lokale.

Puna që e bënim në grupe na ndihmoji që ta njihnim njëri tjetrin më mirë dhe të flasim për njohuritë ,aftësitë që i kishim.

Ky projekt ishte një mundësi e mirë dhe shumë e dobishme. Pavarësisht nga trajnimi në fushën e fushës së biznesit, na mësoi shumë edhe për aspekte tona personale apo mendore. Trajnimi në këtë projekt ishte i lehtë, por sfidues në disa aspekte të tilla si termat apo praktikat e biznesit, por ndihmat mentore u përpoqën të na ndihmonin sa herë që duhej. Ne mësojmë shumë gjëra të tilla si përgjegjësitë tona që kemi në shoqërinë tonë dhe faktin se ne mund të bëjmë shumë më tepër sesa po bëjmë tani.

Së pari ne u përpoqëm me të vërtetë shumë me lojëra për ti mësuar për të kujtuar emrat e të tjerëve.

Gjatë këtij projekti mësuam për kushtet e jetesës së të rinjve nga të tjerët vendet përparësitë dhe disavantazhet që ata kanë, sa aktiv janë ata në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar. Ne kishim organizuar netë interkulturore përmes të cilave pjesëmarrësit e projektit mund të prezantonin  vendet e tyre.

Një nga gjërat më të rëndësishme në këtë projekt ishte vënë idetë tona në veprim duke krijuar biznesin tonë, ne kemi qenë në gjendje të bëjmë një plan të madh për të ndërtuar një biznes të suksesshëm dhe fitimprurës. Faza e dytë ishte se çdo person duhet të ishte kreativ për shembull për të ndërtuar marrëdhënie me audiencën përmes postës ose mediave sociale, për të promovuar produktet tona duke përdorur video të drejtpërdrejta etj. Gjithkush prej nesh ndau kontekstin e tij të punës, të cilin disa prej tyre ishin të ngjashëm, disa prej tyre të ndryshëm. Ne gjithashtu ishim më të vetëdijshëm për vlerat etike që njerëz nga vende të tjera kanë.

42673234_649278965472416_7233743744246218752_n

Në ditët e fundit kemi pasur një vizitë studimore në fshatin Reka e Allages (Rugova) ku kemi pasur darkë tradicionale. Përfundimisht kemi pasur vlerësimin tonë përfundimtar ku poashtu kemi marrë certifikatat tona.Ishte një eksperiencë e mrekullueshme ku përveq njohurive ,përvojave që i kemi marrë gjithashtu kemi takuar njerëz me kultura ,opinione të ndryshme ku ende vazhdojmë të kontaktojmë.

Një faleminderim i veqantë i takon organizatës “Volunteer Center Skopje “që na dha mundësinë  të marrim pjesë në këtë projekt ku na mbetën shumë momente të paharrueshme.

Melisa Buqi

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: