Kurs trainimi ne Durres, Shqiperi. Rinisë dhe vullnetarizmit

Midis datave 2 dhe 11 Tetor 2020, në Durrës, Shqipëri, u mbajt një kurs trajnimi mbi vullnetarizmin e strukturuar nga Shoqata Përtej Barrierave, si një aktivitet i katërt i projektit të mbështetur nga Erasmus + “Vullnetarizmi i bashkon komunitetet” (VCC).

Qëllimi kryesor i këtij kurs trajnimi ishte të mbështesë zhvillimin profesional të punonjësve të rinj dhe drejtuesve të të rinjve që punojnë me vullnetarë, të nxisë kuptimin e tyre kritik të vullnetarizmit dhe pjesëmarrjes së të rinjve si qytetarë aktivë në të gjitha bashkësitë lokale. Njohja dhe forcimi i potencialit të pjesëmarrësve duke u mundësuar atyre të kuptojnë dhe integrojnë vullnetarizmin e strukturuar dhe format e tjera të pjesëmarrjes së të rinjve në punën e tyre rinore. Përmirësimi i kompetencave të punonjësve të të rinjve se si të punojnë me metoda të strukturuara vullnetarizmi dhe informimi në lidhje me mundësitë dhe programet e ofruara nga Komisioni Evropian dhe donatorë të tjerë për të mundësuar të rinjtë të marrin pjesë në aktivitete të përditshme. Përveç nesh si përfaqësues të Qendrës së Vullnetarëve Shkup (Republika e Maqedonisë), gjithashtu ne trajnim morën pjesë organizata nga Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Rumania dhe Shqipëria.

“Kursi i trajnimit për vullnetarizmin e strukturuar është padyshim një nga kurset më tërheqës që kam ndjekur ndonjëherë. Trajnerët Ana Dervishi dhe Irena Topalli, me qasjen e tyre të zellshme, në vetëm 8 ditë, më kanë pajisur me mijëra aftësi dhe njohuri se si të zhvilloj nga e para dhe të mbështes iniciativa vullnetare në nivele të ndryshme. Në çdo kohë, ndjeva sikur po ndiqja bisedat e TED. Përfundimi im është se aftësitë e shquara të lidershipit dhe menaxhimit janë elementet kryesore në programet e suksesshme vullnetare që ndërtojnë ndikim dhe prosperitet pozitiv shoqëror midis komuniteteve. ” – tha Dario Korolija, avokat i të rinjve.

Trajnimi u zhvillua në Golem, rreth 10 kilometra nga Durrësi, në një hotel në bregdetin e bukur.Dita e parë ishte e lirë dhe na shërbeu që të njiheshim me njëri-tjetrin. Ditën e dytë, ne filluam të punojmë, u prezantuan qëllimet dhe pritjet e trajnimit si dhe agjenda e aktiviteteve. Më vonë, pasoi një trajnim intensiv. Na siguroi mjete dhe metoda për të forcuar kapacitetet tona si punëtorë të rinj, si dhe shembuj praktikë dhe modele se si të organizojmë punën në organizatat tona. Ne u njohëm me ciklin e menaxhimit vullnetar, të cilin e studiuam në detaje hap pas hapi. Shpesh kemi punuar në grupe të vogla të përziera, kemi shkëmbyer ide dhe përvoja të ndryshme. Gjithashtu, brenda ekipeve tona kombëtare, kemi zhvilluar projekte specifike lokale dhe plane veprimi.

Mbrëmjet ishin të rezervuara për prezantime të shteteve me muzikë dhe ushqime tradicionale. Pritësit na organizuan udhëtime në Durrës, dhe kryeqytetin Tiranë, ku patëm mundësinë të njiheshim me arkitekturën tradicionale dhe pamjet e të dy qyteteve. Për mua, kontrasti midis së vjetrës dhe së resë në Tiranë ishte veçanërisht interesant, i kombinuar për mrekulli gjë që i jep një bukuri të veçantë këtij qyteti të bukur shqiptar. Vizituam muzeun e bunkerëve, pimë kafe në sheshin kryesor Skender Beg, vizituam lagjen Blloku e cila në epokën komuniste ishte një vendbanim ekskluziv i rezervuar vetëm për anëtarët e Byrosë Politike Shqiptare dhe i ndaluar për banorët e tjerë dhe sigurisht që kemi bërë shumë fotografi.

Ditën e fundit, u mbajt një vlerësim dhe evaluim i trajnimit si dhe një ceremoni për dhënien e çertifikatave Youthpass, me të cilën përfundoi pjesa e punës të projektit. Trajnimi ka qenë një përvojë e vlefshme, plot punë dhe mësime, si dhe shumë socializim dhe argëtim. Shoqata Përtej Barrierave u sigurua që gjithçka të ishte në rendin më të mirë si dhe ato ishin gjithmonë në dispozicionin tonë dhe kontribuan në suksesin e projektit.

Josip Gegaj
Përkthim: Vesel Qazimi

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: