Практиканти во Волонтерски Центар Скопје

19397798_1579168325429682_1633279858_nВолонтерски Центар Скопје  во соработка со  Здружението “МУНДУС” од Шпанија, како дел од Еразмус +програмата за млади ја спроведуваат активноста “Обуки  во рамките на Стручното Образование” ,која претставува зајакнување на знаењата и вештините кај младите луѓе преку практична активност/работа во институции, компании, приватни бизниси кои се од интерес за градењето на идната професија кај младите.

Во перидот од 20ти Јуни до 21 Јули 2017 ВЦС е домакин на 5 млади луѓе – практиканти од Барселона, Шпанија кој својата практична работа ќе ја имаат во македонски компании и бизнис сектори. По завршувањето на нивната практична работа тука тие ќе се стекнат со кредити и сертификат за нивната успешно завршена практична работа во друга држава на полето кое тие го стекнале своето образование.
Партнер институции кои прифатија практиканти од Шпанија се : Конфедерација на Слободни Синдикати(Јавна администрација) , Дом за стари лица “Сонце”, Фризерското студио “K&N”  и Автомеханичарски сервис “МАОС МАК ТРАНС” ДОО во Скопје.

Практикантите имаат и свој координатор и ментор кој ја следи и надгледуваа нивната практична работа и го следи нивното надоградување преку оваа програма.

На Мадали, Зулема, Џесика,Адриан и Лаура им посакуваме топло добредојде и пријатен престој во Македонија.

Related posts

%d bloggers like this: