Social Media Literate = SAFE + EMPOWER + ENGAGE

ye struga 1.jpg

 

Струга одомаќинува уште една младинска размена од 15-ти до 23-ти јуни. Младинската размена, ‘Social Media Literate = SAFE + EMPOWER + ENGAGE’, во Струга, обединува 37 млади,преставници на различни организации, од EUROPEAN COMMUNITY MEDIA CENTER AARHUS од Данска, Волонтерски Центар Скопје од Македонија, Hang-Kép Kulturális Egyesület, од Унгарија, Maahanmuuttajien Perhe ja Nuorten yhdistys ry од Финска, LYKIA IZCILIK VE DOGA SPORLARI KULUBU DERNEGI KERDOSKOPIKI ETAIRIA од Турција и MEDIA TERRA NEA ASTIKI MI од Грција.

Проектот ги пресретнува потребите и интересите на општествата на учесниците на проектот во однос на подобрувањето на знаењата во врска со писменоста на социјалните медиуми.

На младинската размена ќе бидат употребувани методи и техники од не-формалното образование, градејќи ги капацитетите на младите да ги користат социјалните медиуми, ефективно, критички и на безбеден начин. Разбирајќи ја улогата на социјалните медиуми во 21-от век, учесниците ќе се здобијат со практични способности. Младинската размена, чиј домаќин е Волонтерски Центар Скопје,  ќе биде емитувана онлајн преку дневни новости за медиумските канали. Младите ќе креираат мислења, статии, видеа, слики со цел да се опфатат повеќе луѓе, кои ќе ја добијат информацијата и знаењата за тоа што се медиумите. Учесниците ќе станат писмени и ќе можат ефикасно да ги користат социјалните медиуми во иднина.

ye struga.jpg

За да се запознаете повеќе со Еразмус + и спецификите на вакви проекти, дојдете на 21-ви јуни во 10 часот наутро во семинарската соба на Хотел Солферино за да се придружите на отворената сесија на презентацијата како функционира програмата.

Овој проект е поддржан и кофинансиран од програмата Еразмус + од Европската комисија.

За повеќе информации можете да ги следите тука:

https://www.facebook.com/groups/1680406735340770/

https://twitter.com/media_literate?lang=en

https://www.instagram.com/socialmedialiterate/

https://www.youtube.com/channel/UCCw5c17jLbMvxQvNhgBlFsw/featured

https://socialmedialiterate.wordpress.com/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: