REHEARSAL FOR LIFE

„REHEARSAL FOR LIFE“ беше првиот дел од долготраен тренинг курс за ТЕАТАР НА ПОТЧИНЕТИТЕ кој се одржи од 10-ти до 19-ти Февруари во Приштина, Косово. Активностите се одржуваа во Рекреативен центар кој беше лоциран во прекрасниот национален парк Гермија во близина на Приштина.

16830951_10154772216545660_5271404165244586351_n

Волонтерскиот Центар Скопје како партнер организација испрати тројца претставници, Фјола, Реџеп и Аврам кои беа активни во текот на целиот процес.

Главната цел на овој проект беше да се зголеми капацитетот на секторот за младинска работа со тоа што ќе се зголеми вклученоста на младите кон социјалните процеси и нивна промена. Методологијата која се користеше беше „Театар на Потчинатите“, којашто цели кон тоа да ги направи луѓето да искусат и да разберат како со промената на нивниот став, однесување и размислување може да имаат силен ефект врз нивниот живот како и врз животите на оние околу нив. Оваа ефикасна методологија за справување со социјални проблеми нажалост не е многу позната, а уште помалку применета.

16681558_10154772216565660_6644353884935481856_n

Ние се фокусиравме на форум театар и на сликовниот театар, методи кои се применуваат под чадорот на „Театар на Потчинетите“. Форум и сликовен театар се многу приспособливи кон потребите на разновидни заедници со огромен капацитет да се покријат секаков вид проблеми: проблем со човекови права, злоупотреба на моќ, недоволно активизам, дискриминација, отфрленост од останатите, живот во сиромаштија, маргинализација, ксенофобија и слично. Овие методи преку креативен пристап нудат простор луѓето да ја разгледаат ситуацијата и да најдат решенија кои подоцна ќе ги префрлат и применат во нивните животи.

16681945_10154772211435660_5758292772614451509_n

Во рамките на овој проект, ние се фокусиравме да ги изразуваме своите чувства и мислење после секоја активност, вежба и сесија. На крајот на секој од првите три денови имаше т.н. „групи на рефлексија“ во кои го разгледувавме текот на денот и споделувавме лични впечатоци, чувства и мислење за материјалот и активностите во текот на тој ден.

16805371_10209615441517806_1369668316_o

Се здобивме со навистина прекрасно искуство за времетраењето на проектот, со тоа искуство и знаење од овој тренинг курс го развиваме и нашиот дел од проектот, а тоа е ние да составиме форум театар претстава.

Продолжете да не следите и ќе слушнете од нас повторно!

Categories Ерасмус+

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close