“Entrepreneurial Youths”

Од  17-26 март во Балан, Романија се реализираше Еразмус+ Младинската размена насловена “Entrepreneurial youths”. Поттикната од големата стапка на невработеност како и индиферентноста кон младите претприемачи оваа размена создаде еден поинаков свет, свет во кој младите менуваат работи и стануваат движечка сила за промените во општеството.
Балановата енергија спои пеесетина млади учесници од неколку земји: Турција, Словачка, Бугарија, Романија и Македонија. Сите учесници преку различни активности учеа како да бидат носители на промени во своите заедници преку примена на претприемачките вештини што им беа презентирани на обуките.
Активностите ја вклучуваа основата за успешно функционирање во светот на претприемништвото. Преку разни предавања и дебати се изготвуваа бизнис планови, се решаваа кризни ситуации и се поттикнуваше креативноста како иницијална каписла за активирање во светот на претприемништвото. Исто така, се обрнуваше внимание и на сите формални  почетни чекори вклучувајќи го финансискиот дел како и регистрација и start-up на бизнис.

17523103_10210595673600115_3943682426977492081_n

Во десетдневното дружење, покрај поттикнувањето на критичка мисла и размислувањето како претприемач имаше и забавен дел исплнет со најразлични energizers, планинарење, организирани забави, интеркултурни вечери и еднодневната прошетка во градот Брашов.  Во општината Мијеркуреја Чук се запознавме и со можностите кои ги нуди Европската Унија за областа Харгита. unspecifie88

Целиот труд кој што учесниците го вложија за време на размената вроди плод наречен Youthpass, кој го добија сите учесници како доказ за нивната работа таму. Овој Youthpass  отвора многу врати за понатамошно образование од неформален тип како и соработка со Еразмус+ програмата. На 26-ти март размената успешно се затвори и сите учесници заминаа како претприемачи со убави сеќавања.

17309440_10210551046164457_7379014928415317688_n

Автор: Борјана Атанасовска

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: