Komunikimi – forca lëvizëse e përparimit shoqëror

Untitled-1 copy

Untitled-1copyNjeriu që nga fillimi i ekzistencës së tij ka pas nevojë për të gjetur një mënyrë të mirëkuptimit të ndërsjellë me bashkëatdhetarët e tij në mënyrë që të plotësonte më lehtë nevojat e tij ekzistenciale. Nevoja për plotësimin e nevojave më lehtë dhe në kohë për jetë, e kanë çuar njeriun deri në pikën e zhvillimit të vlerësimit të cilat artikulojnë zëra, britma dhe frazat për të kuptuar më lehtë atë që kemi dëshir ta themi. Kështu, gjuha shfaqet si një mjet me të cilin njerëzit kuptohen. Komunikimi dhe bashkëjetesa sigurisht nuk ishin të kufizuara vetëm në gjuhën, njerëzit kanë përdorur dhe mimet, shenjat, gjestet për një kuptueshmëri më të mirë reciproke. Komunikimi, si pjesë e ekzistencës njerëzore, është forca lëvizëse e përparimit shoqëror deri ditë të sotshme. Komunikimi është zhvilluar më tej, domëthënë konsiderohet nga disa aspekte, kështu që një aspekt i komunikimit është komunikimi ndërkulturor.

Shtetet janë përbërë nga territorit, popullatës dhe pushtetit. Popullsia e çdo shteti është heterogjene. Popullata e Maqedonisë si një shtet përbëhet nga disa etnitete, domethënë nga kultura. Gjatë gjithë jeta e Maqedonisë është shënuar me një element multikulturor, i cili në thelb është baza më e fortë mbi të cilën është vendosur shteti. Për të ruajtur dhe përmirësuar jetën multikulturore në Maqedoni, ne kemi nevojë për mirëmbajtje aktive dhe nxitjen e komunikimit ndërkulturor dhe ndërveprimit. Qendra vullnetare e Shkupit finansiarisht përkrahur nga Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni (FSHHM) duke besuar në vlerat dhe rëndësinë e komunikimit ndërkulturor dhe ndërveprimit si një lëvizës i progresit shoqëror realizojnë projekt 6-mujor “Pa diskutim.”

ssaf copy

Aktiviteti i parë në kuadër të projektit ishte Kampi Veror InKoIn – Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërveprimi i mbajtur në Solferin, Strugë. Qëllimi i kampit veror ishte të sjellë së bashku të rinj nga kultura të ndryshme, me prejardhje të ndryshme sociale, ekonomike, dhe kulturore, nga Gostivari,Strugë dhe Shkupi. Pjesëmarrësit në kamp patën mundësi për të përmirësuar njohuritë e tyre në komunikimin ndërkulturor dhe shumica e tyre këtu për herë të pare u njoftuan me konceptin në lidhje me komunikimin ndërkulturor dhe ndërveprimit. Sfidat, në veçanti, duke dalë nga zona e rehatisë i bënë pjesëmarrësit më të vetëdijshëm për përfitimet e komunikimit ndërkulturor dhe ndërveprimit.

Është detyrë e veçantë të punoni me të rinjtë dhe në momentin e thyerjes së vendimeve për jetën të I tregoni mundësitë dhe alternativat. Të rinjtë nga Strugë, Gostivar dhe Shkupi po shoqërojnë dhe ndajnë përvojat nga situatat e jetës.Aktivitetet joformale gjatë mbrëmjeve të freskëta pranë liqeni i ka bashkuar maqedonasit, shqiptarët, turqit, romët, vllehët dhe serbët në diskutime, lojëra dhe aktivitete që kanë identifikuar sfidat e përbashkëta në shoqëri, duke imponuar sfida të tjera artificijale e udhëheqësve të komunitetit. Një pjesë e aktiviteteve në të cilin ishin të kycur te rinjtë entuzijastik dhe të etur për njohuri të reja ishin dhe: kurse online në komunikim, empati dhe qëndrueshmëri, kultura Albatross, moçal, bërje një kolazh nga materialeve të ndryshme. Duke i lexuar letrat që të rinjtë i kanë shkruar në fillim të kampit veror dhe vlerësimet përfundimtare që janë bërë nuk do ju lëshojnë të shohni fillimin dhe fundin e një zhvillimi.
Në fillim ju mund të shihni rezervë mjaft të dukshme dhe kanë frikë se çfarë do të ndodhë në kamp veror dhe si kohabitojnë 5 ditë personalitete “të ndryshme” nga ata që i takojnë për herë të parë.

dMomenti i vlerësimit ndriçon zhvillimin, por jo procesin e kompletuar të pajtueshmërisë për bashkëjetesë të plotë, por ka stimuj për komunikim ndërkulturor dhe ndërveprim. Ndonjëherë, zbulohen ende dyshime dhe hapësira të hapura për perceptimin e mëtejshëm të shfaqjeve, kështu që vazhdon ndërveprimi ndërkulturor. Në blogun tonë, dhe faqen tonë në Fb ju do të gjeni përvojat e këtyre të rinjve por ende duhet të jeni në këpucët e tyre qe ti ndjeni , sukseset, renjet , frikat dhe çmimet. Projekti “Pa diskutime” me siguri nuk përfundon me tregime të mprehta në gjus, me dyshime të hapura në trurin e së ardhmërisë sonë. Duke vazhduar më tej, do të lejojmë moshetarët e tyre të ndjehen pjesë e të mirat e kampit veror përmes punëtorive me moshatarët që do të mbahen në shkollat e tyre, duke hapur murin e kulturës në shkollat e tyre, duke lejuar një ekspozitë me materiale të prodhuara ,për të mësuar në lidhje me ngjashmëritë dhe dallimet e kulturave që jetojnë në lagjen e tyre dhe ndajnë tavolinat e shkollave. Në fund, puna e tyre do të përjetësohet në epikat e dallimeve kulturore që ata do të ndajnë me pasardhësit e tyre. Të rinjtë janë si diamante të papërpunuara, ju duhet ti prekni me duar dhe ata do të shkëlqejne!

Vafire Muharemi

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: