Sultani i muajit 11

Ramazani, në Islam, muaji i nëntë i kalendarit musliman. Fillon dhe mbaron me shfaqjen egjysmëhënës. Për shkak se viti kalendarik musliman është më i shkurtër se vitikalendarik Gregorian, Ramazani fillon 10-12 ditë më herët çdo vit. Për muslimanët,Ramazani është një periudhë introspeksioni, namazi komunal në xhami dhe leximii Kur’anit. Zoti i fal mëkatet e kaluara të atyre që vëzhgojnë muajin e shenjtëme agjërim, lutje dhe qëllim besnik. Gjatë muajit të Ramazanit, muslimanët nukdo të hanë apo pinë midis lindjës dhe perëndimit të diellit. Kjo quhet agjërim. Agjërimi është i rëndësishëm gjatë Ramazanit pasi i lejon muslimanët tëpërkushtohen në besimin e tyre dhe t’i afrohen Zotit. Pas iftarit (fundi iagjërimit për çdo ditë), njerëzit dalin dhe vijnë së bashku me miqtë dhefamiljet deri në Sahur (fillimi i agjërimit për çdo ditë). Shumica e vendevekanë ngjarje të veçanta dhe shfaqje tradicionale gjatë Ramazanit.

Megjithëse muslimanët u urdhëruan për herë tëparë të agjërojnë në vitin e dytë të hixhrit (624 e.s.), ata besojnë sepraktika e agjërimit në të vërtetë nuk është një inovacion i monoteizmit, porpërkundrazi ka qenë gjithmonë e nevojshme që besimtarët të arrijnë takua (frikae Zotit). Ata tregojnë për faktin se paganët para-islamikë të Mekës agjëruan nëditën e dhjetë të Muharremit për të shuar mëkatin dhe për të shmangurthatësirën. Philip Jenkins argumenton se respektimi i agjërimit të Ramazanit urrit nga “disiplina e rreptë Lenten e Kishave Siriane”, një postulimi vërtetuar nga studiues të tjerë, përfshirë teologun Paul-Gordon Chandler, poru kundërshtua nga disa akademikë muslimanë.

man-kneeling-while-praying-2652088Pyetjerreth Ramazanit

Çfar besojnëmuslimanët që fitojnë nga agjërimi?
Disa ngapërfitimet kryesore të Ramazanit është mëshirë e shtuar për nevojtarët, njëndjenjë të pastrimit të vetvetes dhe reflektimit dhe një përqendrim i përtërirëshpirtëror. Myslimanët gjithashtu vlerësojnë ndjenjën e bashkësisë me familjedhe miqtë gjatë gjithë muajit. Ndoshta përfitimi më i madh praktik është mësimivjetor në vetëpërmbajtje dhe disiplinë që mund të sjellë përpara aspektet tjeratë jetës së një muslimani siç janë puna dhe arsimi.

Pseagjërojnë muslimanët?
Agjërimi përkthehetlirshëm si “të përmbahesh”. Kështu që gjatë Ramazanit muslimanëtangazhohen të mos hanë, pinë, ndalesa e duhanit, apo edhe përtypjen e çamçakëzitgjatë orëve të ditës. Por nuk shihet vetëm për kufizimin fizik, por gjithashtui referohet mendimeve, veprimeve dhe fjalëve të këqija. Shumë njerëz supozojnëse Ramazani ka të bëjë me privimin, por në Islam shpesh është koha për tëkaluar me familjen, duke hapur iftar pas perëndimit të diellit. Vetë agjërimika për qëllim të ndihmojë muslimanët të mësojnë rreth vetë-disiplinës dhevetëpërmbajtjes, dhe t’u mundësojë atyre që të bashkohen me ata që kanë nevojë.

Si mund tëndihmojnë bashkëpunëtorët dhe miqtë jo-muslimanë dikë që agjëron?
Punëdhënësit, bashkëpuntorët dhe mësuesit mund të ndihmojnë duke kuptuar rëndësinë eRamazanit dhe duke treguar një gatishmëri për të bërë kompensime të vogla përkërkesat e tij fizike. Kujdes i veçantë mund t’u kushtohet gjërave të tilla sikërkesa për kohën e pushimeve, nevoja për orare fleksibël të mëngjesit osembrëmjes së punës, dhe detyra më të lehta të detyrave të shtëpisë. Gjithashtushumë e rëndësishme që punëtorëve muslimanë dhe studentëve t’u jepet kohë përtë marrë pjesë në lutjet e Bajramit në fund të Ramazanit.

levi-clancy-Y2oE2uNLSrs-unsplash

VARGJETRRETH RAMAZANIT NE KUR’AN

  • (jeni të obliguar për) Ditë tëcaktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi),atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund tëagjërojnë), janë të obliguar për kompenzim, ushqim (ditor), i një të varfëri aiqë nga vullneti jep më tepër, ajo është aqë më mirë për te. Mirëpo, po që sedini, agjërimi është më i mirë për ju.

 

  • (ato ditë të numëruara janë)Muaji i Ramadanit që në te (filloi të) shpallet Kur’ani, që është udhërëfyespër njerëz dhe sqaruesi i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës ngagënjeshtra). E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjërojë, ndërsa kushështë i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aqë ditë nga ditët e mëvonshme. All-llahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështërsim për ju.(të agjëroni ditët e lëshuara më vonë) Që të plotësoni numrin, të madhëroniAll-llahun për atë se u udhëzoi dhe që të falenderoni.

 

  • Natëne agjërimit u është lejuar afrimi te gratë tuaja, ato janë prehje për ju dhe jujeni prehje për ato. All-llahu e di se ju e keni mashtruar vetveten, andaj uapranoi pendimin tuaj dhe ua fali gabimin. Tash e tutje bashkohuni me to dhekërkoni atë që ua ka caktuar All-llahu dhe hani e pinin derisa qartë tëdallohet peri i bardhë nga peri i zi në agim, e pastaj agjërimin plotësojenideri në mbrëmje. E kur jeni të izoluar (në i’tikafë) në xhamia, mos t’uafroheni atyre (për marëdhënie intime). Këto janë dispozitat e All-llahut, pramos i kundërshtoni. Ja kështu, në këtë mënyrë All-llahu ua sqaron njerëzveargumentet e veta që ata të ruhen.

Dogukan Sever
Translation: Arbnor Rexhepi

Related posts

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: